आजचा गृहपाठ 2022-23

  चा गृपाठ  2022-23


1. PDF स्वरुपात उपलब्ध आहे .

2. PDF कधीही डाऊनलोड  करू शकता .

3.प्रिंट काढून मुलाचा ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन अभ्यास घेणे सोपे .

4.गृहपाठ पाहून वहीत सोडवू शकतो .

इयत्ता   पहिली 

 

इयत्ता   तिसरी 

इयत्ता   चौथी  


Post a Comment