उन्हाळी अभ्यास

 


   सुट्टीचा आनंद लुटूया ........ मजेशीर कृती आणि अभ्यास करूया    

छोटासा पण  मस्त  

उपक्रम ,विविध कोडी 
वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती आणि बरेच काही .......

तुमच्या इयत्तेनुसार  क्लिक करा 

इयत्ता - पहिली 


इयत्ता - दुसरी 


  इयत्ता - तिसरी  


इयत्ता - चौथी इयत्ता - पाचवी  


 
इयत्ता - सहावी  
 
 
इयत्ता - सातवी 
 
 
 
इयत्ता - आठवी Post a Comment