आजचा गृहपाठ HOME WORK 2023-24

 


1. दररोजचा गृहपाठ PDF स्वरुपात उपलब्ध आहे .

2. गृहपाठ कधीही डाऊनलोड करू शकता .

3.  गृहपाठ PDF ची प्रिंट काढून मुलांना ऑफलाईन / ऑनलाईन अभ्यासासाठी  सोपे होते.

4.गृहपाठ पाहून वहीत सोडवू शकतो .

5 . गृहपाठात लिहिण्यास पुरेसी जागा आहे . 

पुढे इयत्ता निवडा व आजचा अभ्यास पहा 

इयत्ता   1 ली 

इयत्ता  2 री  

 

इयत्ता   3 री 

इयत्ता  4 थी  


इयत्ता  5 वी  

इयत्ता  6 वी 

इयत्ता  7 वी   

इयत्ता  8 वी   

Worksheet 

1 Comments

Ameer Sayyad said…
Mistakes in 19 August 2023.
Homework PDF.
English subject.
# join the capital & small letters
(A & F).
# join same letter (J).