आजचा गृहपाठ

 चा गृपा

1. PDF स्वरुपात उपलब्ध आहे .

2. PDF कधीही डाऊनलोड  करू शकता .

3.प्रिंट काढून मुलाचा ऑफलाईन तसेच ऑनलाईन अभ्यास घेणे सोपे .

4.गृहपाठ पाहून वहीत सोडवू शकतो .

इयत्ता   पहिली 

 

इयत्ता   तिसरी 

इयत्ता   चौथी  


2 Comments

Unknown said…
Send daily home work on whatsapp no 9975518932