साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा
शिवरायांचे शिक्षण

प्रश्न१.रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा.

१.शहाजीराजे            संस्कृतचे         गाढे पंडित होते.


२.मावळात राहणाऱ्या लोकांना          मावळे             म्हणतात .


३.दादाजी कोंडदेव हे        कोंढाण्याचे            सुभेदारही होते .


४.शहाजीराजांच्या आदेशाने दादाजी कोंडदेव यांनी जिजाऊ व शिवराय यांना पुण्यात

राहण्यासाठी              लाल महाल              नावाचा मोठा वाडा बांधला .

५.शहाजीराजांच्या शत्रूंनी         पुणे         जहागीर उजाड करून टाकली होती.


प्रश्न२.प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा


१.शिवरायांना शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नेमणुक कोणी व कोठे केली ?

उत्तर - शिवरायांना शिकवण्यासाठी शहाजीराजांनी बंगळूर येथे  शिक्षकांची नेमणूक केली .

२.शिवरायांना शिक्षकांनी कोणत्या विदया शिकवण्यास प्रारंभ केला ?

उत्तर -- शिक्षकांनी शिवरायांना घोड्यावर बसणे,कुस्ती खेळणे, तलवार चालवणे, दांडपट्टा फिरवणे इत्यादी विदया शिकवण्यास प्रारंभ केला .

३.दादाजी कोंडदेवांनी शेतकऱ्यांना साऱ्याची सूट का दिली ?

उत्तर - शेतकऱ्यांनी शेतीची लागवड करावी, म्हणून दादाजी कोंडदेवांनी शेतकऱ्यांना
 साऱ्याची सूट दिली .

४.शहाजीराजांनी बंगळूरहून शिवरायांबरोबर निरनिराळे अधिकारी का पाठवले होते ?

उत्तर - शिवरायांनी आपल्या जहागिरीचा कारभार उत्तम रितीने पाहावा म्हणून शहाजीराजांनी बंगळूरहून शिवरायांबरोबर निरनिराळे अधिकारी पाठवले होते .


प्रश्न ३.दोन ते तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

१.पुण्याचे रुप कसे पालटले ?


उत्तर - जिजाबाई शिवरायांसह पुण्यात राहू लागल्यावर लोकांना मोठा धीर आला .जिजाबाईंनी त्यांना बोलावून दिलासा दिल्याने लोकपुण्याला येऊन राहू लागले. शेतावर जाऊ लागले.जिजाबाईनी पडकी मंदीरे दुरुस्त करून घेतली, त्यामुळे सकाळ- संध्याकाळ देवपूजा होऊ लागली. गाव लोकांनी गजबजू लागले त्यामुळे पुण्याचे रुप पालटले.


२.शिवरायांना कोणत्या विद्या अवगत झाल्या ?

उत्तर -उत्तम कारभार कसा करावा. शत्रुशी गनिमी काव्याने युद्ध कसे करावे व शत्रूच्या दुर्गम प्रदेशातून निसटून कसे जावे . घोडे व हत्ती यांची परीक्षा कशी करावी;तसेच किल्ले कसे बांधावेत इत्यादी अनेक विदया शिवरायांना अवगत झाल्या .

३.जिजाबाईंनी कोणता निश्चय केला होता ?


उत्तर - शिवबा परक्यांची चाकरी करणार नाही . तो स्वतःच आपल्या लोकांचे राज्य म्हणजे स्वराज्य स्थापन करून प्रजेला सुखी करील, असा जिजाबाईंनी निश्चय केला होता .


17 Comments

Unknown said…
Atharv bharat burkul
pkabde said…
Suvrat pramod kabde
Unknown said…
Smit ajay kharat
Unknown said…
Shravani Dilip Ghadage
Unknown said…
SHUBHAM Rajendra Lohote
Unknown said…
8308027994 vaishali.dhanve@gmail.com
Unknown said…
Very nice study
Unknown said…
Last qestions ans is first
Unknown said…
Good work Sir
Unknown said…
खूपच छान आणि उपयुक्त अभ्यास.
Unknown said…
खूप छान माहिती आणि अभ्यास
Previous Post Next Post