इयत्ता - ३री परिसर अभ्यास स्वाध्याय

इयत्ता - ३री परिसर अभ्यास स्वाध्याय


परिसर अभ्यास 

Sr.no.

Topic

link

1

आपल्या अवतीभोवती 

Online test   स्वाध्याय  

2

अबब !  किती प्रकारचे प्राणी

Online test

3

निवारा आपला आपला

Online test

4

दिशा आणि नकाशा

Online test

5

काळाची समाज 

Online test

6

आपल्या गावाची ओळख   

Online test

7

आपले गाव आपले शहर 

Online test

8

आपली पाण्याची गरज   

Online test

पाणी नक्की येते कुठून

Online test

१०

पाण्याविषयी थोडी माहिती

Online test

११

आपली हवेची गरज

Online test

१२

आपली अन्नाची गरज

Online test

१३

आपला आहार

Online test

१४

स्वयंपाकघरात जाऊया

Online test

१५

आपले शरीर

Online test

१६.

ज्ञानेंद्रिये

Online test

१७

सुंदर दात स्वच्छ शरीर

Online test

१८

माझे कुटुंब आणि घर

Online test

१९

माझी शाळा

Online test

२०

आपले समूहजीवन

Online test

२१

समूह जीवनासाठी सार्वजनिक व्यवस्था

Online test

२२

आपल्या गरजा कोण पुरवतात

Online test

२३

वय जसे वाढते

Online test

२४

आपले कपडे

Online test

२५

अवतीभवती होणारे बदल

Online test

२६

तिसरी तून चौथीत जाताना

Online testPost a Comment