इयत्ता -२री, गणित

इयत्ता -२री, गणित


गणित

अ..न

पाठाचे  नाव

टेस्ट लिंक

बेरीज बिनहातच्याची

क्लिक करा

 

संख्यांचा लहान - मोठेपणा

क्लिक करा

 

Geometric shapes

क्लिक करा

 

Comparing Number

क्लिक करा

 

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम

क्लिक करा

 

संख्या वाचक (मूल्यवाचक)

क्रमवाचक शब्द

क्लिक करा

 

वर्गीकरण

क्लिक करा

 

वर्गीकरण भाग -२

क्लिक करा

 

बेरीज हातच्याची

क्लिक करा

 

Subtraction

क्लिक करा

 

 गट करून मोजणी

क्लिक करा   

test    Semi test

      


Post a Comment

Featured Post