इयत्ता -२री, गणित

इयत्ता -२री, गणित

अ..न

पाठाचे  नाव

टेस्ट लिंक

 

The expanded form

क्लिक करा

 

Let’s count numbers in steps, टप्प्या ने संख्या मोजूया

 

क्लिक करा

 

Place value  स्थानिक किंमत

क्लिक करा

 

बेरजेची गंमत

क्लिक करा

 

बेरीज बिनहातच्याची

क्लिक करा

 

बेरीज पुढे मोजून

क्लिक करा

 

संख्यांचा लहान - मोठेपणा

क्लिक करा

 

Geometric shapes

क्लिक करा

 

Comparing Number

क्लिक करा

 

संख्यांचा चढता व उतरता क्रम

क्लिक करा

 

संख्या वाचक (मूल्यवाचक)

क्रमवाचक शब्द

क्लिक करा

 

शून्याची बेरीज व वजाबाकी

क्लिक करा

 

गोष्टीतील बेरीज-

क्लिक करा

 

Stories of Addition -1

क्लिक करा

 

वर्गीकरण

क्लिक करा

 

वर्गीकरण भाग -२

क्लिक करा

 

बेरीज हातच्याची

क्लिक करा

 

Subtraction

क्लिक करा

 

वजन -धारकता-लांबी  मोजुया

क्लिक करा

 

पाढे तयार करूया

क्लिक करा

 

Geometric shapes

क्लिक करा

Post a Comment