उन्हाळी अभ्यास

उन्हाळी अभ्यास उपलब्ध आहे

 


मी चिमणी बोलतेय    .  

                 मी चिमणी बोलतेय . कसे आहात तुम्ही , मला ओळखले का ? मी रोज तुम्हाला चिवचिवाट करून उठविते. तुमच्या घराच्या खिडकीतून आत येते , आठवते  ना तुम्हाला ! तुमच्या घरातील आरस्यावर चोच मी चोच मारायचे ,तुम्ही आनंदाने हसायचा , तुम्ही जवळ आला कि , आम्ही पटकन उडून जायचो.

                      आता त्या खिडक्या कायम बंद असतात . पूर्वी तुमचे घर मातीने बनविलेले असायचे तेव्हा आम्ही तेथे छोटेसे घरटे तयार करायचो पण आता सर्व घरे सिमेंटची झाली आहेत . आम्हाला घर बांधायला कुठेच जागा सापडत नाही .त्यामुळे आमची संख्या कमी झाली आहे . सद्यातर आम्हाला अन्न मिळणेही कठीण झाले आहे .पूर्वी बाहेर दळण करताना आम्हाला धान्य मिळायचे . काही लोक आमच्यासाठी आवर्जून धान्य टाकायचे . काही बाहेर अन्नाचे कण मिळायचे. अशाप्रकारे आमचे पोट भरायचे .

                       घरामध्ये आता पंखे  चालू असतात ,  कोणीच बाहेर दाणे  टाकत नाही, आम्हाला मिळणारे अन्न बंद झाले आहे . बाहेरच्या झाडावरील किडे खाण्यास गेल्यावर रसायने फवारणी असल्याने  आमचे कितीतरी सोबती मरण पावले आहेत . त्यातच मोबाईलचे खूप टॉवर उभे झाले आहेत . त्यांचा वाईट परिणाम आमच्यावर होतो .यामुळे आमची संख्या कमी झाली आहे .


Post a Comment

Previous Post Next Post