४थी परिसर अभ्यास भाग 1


चौथी परिसर अभ्यास भाग-१


. क्र.

पाठाचे नाव

लिंक

video

प्राण्यांचा जीवनक्रम

क्लिक करा

Click here

सजीवांचे परस्परांशी नाते

क्लिक करा

Click here

साठवण पाण्याची

क्लिक करा

Click here

पिण्याचे पाणी

क्लिक करा

Click here

घरोघरी पाणी

क्लिक करा

Click here

अन्नातील विविधता

क्लिक करा

Click here

आहाराची पौष्टिकता

क्लिक करा

Click here

मोलाचे अन्न

क्लिक करा

Click here

हवा

क्लिक करा

Click here

१०

वस्त्र

क्लिक करा

Click here

११

पाहू तरी शरीराच्या आत

क्लिक करा

Click here

१२

छोटे आजार घरगुती उपचार

क्लिक करा

Click here

१३

दिशा व नकाशा

क्लिक करा

Click here

१४

नकाशा आणि खुणा

क्लिक करा

Click here

१५

माझा जिल्हा माझे राज्य

क्लिक करा

Click here

१६

दिवस व रात्र

क्लिक करा

Click here

१७

माझी जडणघडण

क्लिक करा

Click here

१८

कुटुंब आणि शेजारात होत असलेले बदल

क्लिक करा

Click here

१९

माझी आनंददायी शाळा

क्लिक करा

Click here

२०

माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता

क्लिक करा

Click here

२१

समूह जीवनासाठी व्यवस्थापन

क्लिक करा

Click here

२२

वाहतूक व संदेशवहन

क्लिक करा

Click here

२३

नैसर्गिक आपत्ती

क्लिक करा

Click here

२४

 आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का?

क्लिक करा

Click here


Post a Comment