इयत्ता - ३री मराठी स्वाध्याय

इयत्ता ३री मराठी स्वाध्याय

 

 

अ.क्रं.

पाठाचे नाव

लिंक

1

रानवेडी

क्लिक करा  

2

वासाची किंमत

क्लिक करा

3

पडगमवरती टिपरी पडली    

क्लिक करा

4

पाणी किती खोल

क्लिक करा

5

एकदा गंमत झाली

क्लिक करा

6

मुग्ध लिहू लागली

क्लिक करा

7

ते अमर हुतामे झाले 

क्लिक करा

8

शेरास सव्वाशेर 

क्लिक करा

स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगे बाबा

क्लिक करा

१०

आमचा शब्दकोश

क्लिक करा

११

स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा

क्लिक करा

१२

प्रवास कचऱ्याचा

क्लिक करा

१३

प्रकाशातले तारे तुम्ही कविता

क्लिक करा

१४

खजिना शोध

क्लिक करा

१५

सुट्टीच्या दिवसात कविता

क्लिक करा

१६

सण आनंदाचा क्षण

क्लिक करा

१७

रानपाखरा कविता

क्लिक करा

१८

मजेशीर होड्या

क्लिक करा

 

आम्ही असे खेळ खेळतो

क्लिक करा

१९

सुगी कविता

क्लिक करा

२०

एक भारतीय संशोधक

क्लिक करा

२१

दोस्त कविता

क्लिक करा

२२

मधमाशीने केली कमाल

क्लिक करा

२३

रमाई भिमराव आंबेडकर

क्लिक करा

२५

ट्रॅफिक दादा कविता

क्लिक करा

२५

चित्रे

क्लिक करा

२६

रोपटे

क्लिक कराPost a Comment