इयत्ता - ३री गणित स्वाध्याय

इयत्ता - ३री गणित स्वाध्याय

अ.क्रं.

पाठाचे नाव

लिंक

1

भौमितिक आकृत्या    

क्लिक करा

2

संख्या ज्ञान

 

 

Hundred

क्लिक करा

 

तीन अंकी संख्या वाचन लेखन

 

 

Bigger smaller

क्लिक करा

 

The expanded form of a number  विस्तारित रूप

क्लिक करा

 

स्थानिक किंमत

क्लिक करा

 

Place value स्थानिक

किंमत

क्लिक करा

 

1000 या संख्येची ओळख

क्लिक करा

3

बेरीज

 

 

तीन संख्यांची बेरीज

क्लिक करा

 

Simple addition   

क्लिक करा

 

बेरीज बिनहातच्याची  

  मराठी     SEMI 

 

बेरीज हातच्याची  

क्लिक करा   

4

वजाबाकी

 

 

वजाबाकी हातच्याची

क्लिक करा

 

Subtraction

क्लिक करा

5

गुणाकार

 

 

Multiplication     

क्लिक करा

 

गुणाकार रूप तयार करणे

क्लिक करा

 

दोन अंकी गुणाकार

क्लिक करा

6

Measurement  

क्लिक करा  

 

आकृतीबंध

क्लिक करा

 

सममिती   Symmetry

क्लिक करा

7

Coins and currency  

क्लिक करा

8

भागाकार

क्लिक करा

9

 

Measurement of time

कालमापन

क्लिक करा

क्लिक करा

10

अपूर्णांक

क्लिक करा

 

 दिनदर्शिका

क्लिक करा

 

माहितीचे व्यवस्थापन

क्लिक करा

2 Comments

Unknown said…
Tumcha homework khup Chan ahe v tyamule mulanchi Pragati hot ahe.
Vipul Guruji said…
Thank you
Yours comments always inspire to do work 🌹🙏🙏