१ली मराठी

 इयत्ता १ली मराठी

अ..न

पाठाचे  नाव

टेस्ट लिंक

 

अग्गोबाईऽऽ ढग्गोबाईऽऽऽ

क्लिक करा

 

बीज

क्लिक करा

 

माझे खेळ

क्लिक करा

 

माझे पान

क्लिक करा

 

माझे मित्र

क्लिक करा

 

माझे कुटुंब

क्लिक करा

 

वाचनपूर्व व लेखनपूर्व तयारी

क्लिक करा

 

 क ची ओळख

क्लिक करा

 

म ची ओळख

क्लिक करा

 

आ ची ओळख

क्लिक करा

 

ल  ची ओळख

क्लिक करा

 

पाऊस

क्लिक करा

 

क ची ओळख

क्लिक करा

 

इ , घ  ची ओळख

क्लिक करा

 

र  ई   ब ची ओळख

क्लिक करा

 

आई, मला दे ना !

क्लिक करा

 

उ न ु स प ऊ त ची ओळख

क्लिक करा

 

माझे शब्द माझे मित्र

क्लिक करा

 

मांजराची गंमत

क्लिक करा

 

ए च ळ  ह झ

क्लिक करा

 

बाजार

क्लिक करा

 

काय काय असेल बरे

क्लिक करा

 

पूर्णविरामाची ओळख

क्लिक करा

 

द ड व ग ऐ

क्लिक करा

 

ध य फ ओ ज श

क्लिक करा

 

माझा घोडा

क्लिक करा

 

शब्दखेळ

क्लिक करा

 

लोठेबाबा

क्लिक करा

 

गाडी आली गाडी आली

क्लिक करा

 

जत्रा

क्लिक करा

 

ण ख थ औ भ

क्लिक करा

 

ट ढ ठ छ ष

क्लिक करा

 

वेड  कोकरू

क्लिक करा

 

क्ष ज्ञ अ ॲ ऑ अं अ:

क्लिक करा

 

घटनाक्रम पूर्ण करा

क्लिक करा

 

रेघ लहान झाली.

क्लिक करा

 

जंगलात ठरली मैफल

क्लिक करा

 

माझा भारत

क्लिक करा

5 Comments

Unknown said…
Adity,s mahalle
Unknown said…
Mulana Khup chan vatl, paper Sodvtana
Unknown said…
नमस्कार, आपले स्वाध्याय खूप छान आहेत. मला आपले इयत्ता पहिली ते चौथी सर्व विषयांचे 15 जून पासून चे सर्व घरचा अभ्यास पाहिजे.मी ते झेरॉक्स काढून शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेणार आहे.मला आपले घरचा अभ्यास स्वाध्याय मिळण्यासाठी काय करावे लागेल ?
कृपया कळवा.
Vipul Guruji said…
Thank you
Always guide us🙏🙏