४ थी गणित स्वाध्याय
अ.क्रं.

पाठाचे नाव

लिंक

1

भौमितिक आकृत्या

टेस्ट १

2

संख्याज्ञान

टेस्ट १   टेस्ट 2

 

Expanded form

टेस्ट १

 

The different breakup of number संख्याचिन्हांचे वेगवेगळे अर्थ

टेस्ट १

 

The number just before - after ,मागची संख्या ,लगतची पुढची  संख्या

टेस्ट १

 

Even and odd

टेस्ट १

3

बेरीज

टेस्ट १   टेस्ट 2

4

वजाबाकी

टेस्ट १   टेस्ट 2

5

गुणाकार भाग १

टेस्ट १   

6

भागाकार  भाग १

टेस्ट १   

7

नाणी व नोटा

टेस्ट १   

8

कालमापन

टेस्ट १   

९.

शाब्दिक उदाहरणे : बेरीज वजाबाकी

टेस्ट १ 

१०

अपूर्णांक

टेस्ट

११.

मापन- लांबी  

टेस्ट

 

मापन –किलोग्रॅम

टेस्ट

 

मापन – धारकता

टेस्ट

१२.

परिमिती आणि क्षेत्रफळ

टेस्ट

१३

गुणाकार भाग 2

टेस्ट

14

गुणाकार भाग २

टेस्ट

15

चित्रालेख

टेस्ट

 

3 Comments

Unknown said…
Please subscribe me
Unknown said…
प्रणव पांडुरंग पाटील शिराळे खुर्द
जिल्हा परिषद प्राथमिक उ