साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा
एक अपूर्व सोहळा 


प्रश्न१ रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा
 १) शिवरायांनी नव्या राजधानीसा               रायगडाची               निवड केली .

२) शिवरायांचा राज्याभिषेक         १६७४             मध्ये झाला .

३) गागाभट्टाचे घराणे मूळ         पैठणचे           होते .

४) राज्याभिषेक सोहळ्यासाठी ..         इंग्रजांनी       ऑक्झिंडेन हा आपला वकील नजराणा  देऊन पाठवला होता .

प्रश्न२) एका वाक्यात उत्तरे लिहा
१) सोन्याच्या घागरीत कोणकोणत्या नद्यांचे पाणी भरलेले होते ?
उत्तर -सोन्याच्या घागरीत गंगा , सिंधू , यमुना, गोदावरी , कृष्णा , नर्मदा व कावेरी या सात नद्यांचे पाणी भरलेले होते .

२) शिवरायांनी राज्याभिषेकापासून कोणता शक सुरू केला ?
उत्तर - शिवरायांनी राज्याभिषेकापासून ' राज्याभिषेक शक ' सुरू केला .

३) राज्याभिषेकप्रसंगी बसवलेले सिंहासन कसे होते ?
उत्तर - राज्याभिषेकप्रसंगी बनवण्यात आलेले सिंहासन सोन्याचे , मौल्यवान रत्नांनी जडलेले आणि त्यावर शुभ्र छत्र बसवलेले असे होते.

४) सिंहासनाजवळ कोण बसले होते ?
उत्तर -सिंहासनाजवळ महाराणी सोयराबाई व युवराज संभाजीराजे बसले होते .

५) गागाभट्टांनी शिवरायांचा कोणत्या शब्दांत जयजयकार केला ?
उत्तर - गागाभट्टांनी शिवरायांचा , " क्षत्रियकुलावतंस सिंहासनाधीश्वर श्रीशिवछत्रपती यांचा विजय असो , " या शब्दांत जयजयकार केला .

प्रश्न३) पुढील प्रश्नांची दोन ते तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा

१) शिवरायांनी राज्याभिषेक करून घेण्याचे का ठरवले ?
उत्तर - मराठयांच्या स्वराज्याला सर्व राजेरजवाड्यांनी मान्यता दयावी . अनेक वर्षानंतर सर्व धर्मांना समानतेने वागवणारा , प्रजेला न्याय व सुख देणारा राजा महाराष्ट्रात निर्माण झाला , असे स्वराज्य निर्माण झाले हे जगाला कळावे आणि हे स्वराज्य भक्कम करावेया हेतूंनी शिवरायांनी राज्याभिषेक करून घेण्याचे ठरवले .


२) शिवरायांनी राजधानीसाठी रायगडाची निवड का केली ?
उत्तर - रायगड हा मजबूत किल्ला होता . रायगडावरूनस्वराज्याचा कारभार करणे सोपे होते . तेथून शत्रूवर नजर ठेवणे सोईचे होते ;म्हणून शिवरायांनी राजधानीसाठी रायगडाची निवड केली .

३) मासाहेबांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू का वाहू लागले ?
उत्तर - राज्याभिषेकामुळे जिजामातेने केलेल्या तीस वर्षांच्या कष्टांचे चीज झाले होते . शिवबाच्या जन्माआधीपासून त्या माऊलीने मनी धरलेले स्वराज्यस्थापनेचे स्वप्न आज साकार झाले होते म्हणून मासाहेबांचा आनंद अश्रूंवाटे बाहेर पडला .

Post a Comment

Previous Post Next Post