साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा


  

शाळेचे नाव    ----------------------------

विषय – मराठी .                Download  PDF

चला करू सराव झटपट                                  पान क्रं ११  काढा.

१) चला जोड्या लावा . 


                           लाटणे    

                           पालक
 कप 

         मासा

पहा व लिहा

पालक ---------------------------

लाटणे ---------------------------

मासा ---------------------------

कप ---------------------------

विषय - गणित 

चित्र  पहा     अंक लिहा 

 👲👲👲👲👲👲👲👲

 

 

 👦👦

 

👴👴👴👴👴 

 

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 

 

😃😃😃 

 

💀💀💀💀 

 

 😴😴😴😴😴😴😴😴😴

 

 😎😎😎😎😎😎😎

 

 👸👸👸👸👸👸

 


Post a Comment

Previous Post Next Post