कोडे खाली आहे 👇👇👇👇👇👇👇👇

गणित

संख्या लिहा , लहान संख्येला गोल करा  

AAAA

BB

4

2

 

BBB

B

 

 

 

OOOOO

PPPPPP

 

 

 

Z

ZZZZZZ

 

 

 

LL

LLLLLLLL

 

 

 

 .

मोठ्या संख्येला गोल करा

5

2

6

3

2

4

7

5

9

6

2

7

8

8

3

9

1

 

लहान  संख्येला गोल करा

 

5

2

6

3

2

4

7

5

9

6

2

7

8

8

3

9

1

परिपूर्ण सरावासाठी दिलेल्या विविध टेस्ट सोडवा

विषय – मराठी .

चला करू सराव झटपट

 चला जोड्या लावा . 

 

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

  

वाचा व गिरवा

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई

रवी

समई

पेरू

पपई

राखी

आई

रजई

गाजर

सनई

गारवा

वरण

जाई


124534

Post a Comment

Previous Post Next Post