साप्ताहिक चाचणी Weekly Test

साप्ताहिक चाचणी Weekly Test उपलब्ध आहे. Download करण्यासाठी खालील चित्रावर क्लिक करा

 


विषय निहाय उत्तर चाचणी download

दैनंदिन सेतु अभ्यास उत्तर चाचणी Setu abhyas uttar chachani  download

इयत्ता २ री ते 5 वी

विषय

2 री

3 री

4 थी

5 वी

मराठी

Download

Download

Download

Download

गणित

Download

Download

Download

Download

इंग्रजी

Download

Download

Download

Download

विज्ञान /परिसर अभ्यास 1

Download

Download

Download

Download

परिसर अभ्यास 2

Download

Download

Download

Download

part  1 

part  2

 

इयत्ता 6 वी ते 10 वी

विषय

6 वी

7 वी

8 वी

9 वी

10 वी

मराठी

Download

Download

Download

Download

Download

गणित

Download

Download

Download

Download

Download

इंग्रजी

Download

Download

Download

Download

Download

विज्ञान

Download

Download

Download

Download

Download

Part 1

Part 2

समाजशास्त्र (इतिहास )

Download

Download

Download

Download

Download

समाजशास्त्र (भूगोल  )

Download

Download

Download

Download

Download


Post a Comment

Previous Post Next Post