४ थी मराठी स्वाध्याय


अ.क्रं.

पाठाचे नाव

लिंक

Video link

1

धरतीची आम्ही लेकरं

क्लिक करा  

क्लिक करा

2

बोलणारी नधी

क्लिक करा

क्लिक करा

3

आम्हालाही हवाय मोबाइल  

क्लिक करा

क्लिक करा

4

या भारतात....

क्लिक करा

क्लिक करा

5

मला शिकायचं

क्लिक करा

क्लिक करा

6

मायेची पाखर

क्लिक करा

क्लिक करा

7

धूळपेरणी

क्लिक करा

क्लिक करा

8

गुणग्राहक राजा

क्लिक करा

क्लिक करा

9

ईदगाह

क्लिक करा

क्लिक करा

10

धाडसी हाली

क्लिक करा

क्लिक करा

11

नाखवादादा ,नाखवादादा .

क्लिक करा

क्लिक करा

12

वाटाड्या

क्लिक करा

क्लिक करा

१३

चवदार तळ्याचे पाणी कविता

क्लिक करा

क्लिक करा

१४

मिठाचा शोध

क्लिक करा

क्लिक करा

१५

आनंदाचं झाड

क्लिक करा

क्लिक करा

१६

झुळूक मी व्हावे

क्लिक करा

क्लिक करा

१७

म्हणींच्या गमती

क्लिक करा

क्लिक करा

१८

जननायक बिरसा मुंडा

क्लिक करा

क्लिक करा

१९

हे कोण गे आई कविता

क्लिक करा

क्लिक करा

२०

कोलाज

क्लिक करा

क्लिक करा

२१

आभाळमाया कविता

क्लिक करा

क्लिक करा

२२

होय मी सुद्धा

क्लिक करा

क्लिक करा

२३

मन्हा खान्देस्नी माटी कविता

क्लिक करा

क्लिक करा

२५

थोर हुतात्मे

क्लिक करा

क्लिक करा

२५

संतवाणी

क्लिक करा

क्लिक करा
1 Comments

Unknown said…
Question papers