इयत्ता - दुसरी, मराठी

इयत्ता - दुसरी, मराठी  

मराठी

अ.क्रं.

पाठाचे नाव

लिंक

1

फुलपाखरू 

क्लिक करा  

2

चंपकला शाबासकी मिळाली

क्लिक करा

3

चतुर हिराबाई

क्लिक करा

4

वडेश बहरला

क्लिक करा

5

हळूच या हो हळूच या !

क्लिक करा

6

पाऊसफुले

क्लिक करा

7

भेळ

क्लिक करा

8

चिंटू रुसला ...चिंटू हसला

क्लिक करा

एक तांबडा भोपळा

क्लिक करा

`10

झरीपाडा

क्लिक करा

11

चुलीवरची खीर

क्लिक करा

12

दिनदर्शिका

क्लिक करा

13

हिवाळा

क्लिक करा

14

संगणकाची करामत

क्लिक करा

1

कृती ओळखूया

क्लिक करा

१६

एकवचन अनेकवचन

क्लिक करा

१७

कणभर तीळ

क्लिक करा

18

आपला भारत

क्लिक करा

19

मंगळावरची शाळा

क्लिक करा

20

फुलांचे संमेलन

क्लिक करा

२१

 मांजरांची दहीहंडी

क्लिक करा

           
           
Post a Comment

Featured Post